M E D Y A V E R S E A K A D E M I

Bekleyin...

Eğitimler - Medyaverse Akademik Danışmanlık

    Medyaverse Akademik Danışmanlık
  • Anasayfa
  • Eğitimler

Medyaverse Akademi

Eğitimler

AMOS İle Veri Analizi ve Raporlama
İçerik Analizi ve Bibliyometrik Analiz
İntihalden Kaçınma Yöntemleri
İşlevsel Word, Excel, Pdf Aracı Kullanımları
Lisansüstü Tez Yazımı, Yapısı ve İncelenmesi
Maxqda
Makale Nasıl Okunur, Nasıl Yazılır
Nitel Verilerle Bilimsel Araştırma Süreci
Ölçek geliştirme ve Uyarlama
Otomatik Kaynakça Oluşturma (Mendeley ve Zotero)
Otomatik Kaynakça Oluşturma (Mendeley ve Zotero)
SMART PLS İle Veri Analizi ve Raporlama
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
SPSS
Tez Formatına Göre Belge Şablonu ve Otomatik İçindekiler Oluşturma
Tez Konusu Belirleme ve Tez Öneri Formu Hazırlama, Outline Nasıl Hazırlanır?
Tez Sunumu Hazırlama ve Savunma Sırasında Dikkat Edilecekler
Tez ve Yayın ile İlgili Son Kontroller
Anket Formu Hazırlama
Yabancı Kaynak Kullanarak Tez Yazımı( Google Translate, Google Bard, Chatgbt, Doküman Çevirisi)
Yabancı Makale Tarama, Okuma ve Yazma Eğitimi
Yapay Zeka ile Kaynak Tarama Eğitimi
HEMEN TASARIM E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.