M E D Y A V E R S E A K A D E M I

Bekleyin...

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Instagram

Bizi Takip Edin

Bu dersin temel amacı, araştırma sürecini ayrıntılı bir şekilde ele alarak rapor yöntemleri ve teknikleri hakkında bilgi vermek ve bunları belirli bir konu üzerinde etkili bir araştırma yapabilme yeteneği edinmeyi sağlamaktır. Bu ders, programlamanın temel aşamalarını ele alır, bu aşamalar problem belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuç yorumlama süreçlerini içerir. Ayrıca çeşitli bilimsel araştırma yöntemleri, örneğin sistematik yöntem ve tasvir yöntemi gibi, dağılımların tanıtır ve bu yöntemlerin nasıl yürütüleceğine dair anlayışların geliştirilmesini sağlar.

Ders aynı zamanda günlük araştırma sürecini her aşamada nasıl ileteceklerini öğretir. Öğrenciler, bir araştırma sorusunu belirleme, hipotez oluşturma, kavramsallaştırma, hesaplama, veri toplama, veri analizi ve sonuçları değerlendirme/yorumlama gibi önemli kazanımlar kazanırlar. Bu sayede kendi araştırmalarını bağımsız bir şekilde yürütebilirler. Ayrıca, araştırmanın etkili bir şekilde raporlama yeteneği de geliştirilir, bu da bilimsel iletişimde önemlidir.

Benzer Eğitimlerimiz:

HEMEN TASARIM E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.