M E D Y A V E R S E A K A D E M I

Bekleyin...

Analiz Danışmanlığı

Analiz Danışmanlığı

Analiz danışmanlığı, bilimsel araştırmalarda veya projelerde kullanılan çeşitli analitik araçlar ve yazılımların etkili bir şekilde kullanılmasına odaklanan bir hizmettir.

Bu hizmet, araştırmacılara ve profesyonellere veri analizi konusunda uzman rehberlik sağlamaktadır. Söz konusu danışmanlık dersin ilgili hocasıyla sürecin başından sonuna kadar devam etmektedir. Katılımcılar dilerlerse eğitimi/Danışmanlığı kendi veri setleri üzerinden alabilirler. Böylelikle katılımcı hem yeni bir program öğrenmiş hem de analizlerini yapmış olacaktır.  Analiz danışmanlığı kapsamına giren programlar:

SPSS (Statistical Package for the SocialScienses): İstatistiksel analizler için yaygın olarak kullanılan bir yazılımdır. Veri setleri üzerinde çeşitli istatistiksel analizler yapılabilir, grafikler oluşturulabilir.

MAXQDA: Nitel veri analizi için kullanılan bir yazılımdır. Metin, ses, görüntü ve video gibi çeşitli veri türlerinin içeren verileri sistematik olarak analiz etmeyi sağlar.

SMART PLS (Partial Least Squares): Yapısal eşitlik modellemesi (SEM) için kullanılan bir yazılımdır. Özellikle karmaşık ilişkileri modelleme ve analiz etme konusunda güçlüdür.

AMOS (Analysis of Moment Structures): Yapısal eşitlik modellemesi ve faktör analizi gibi istatistiksel analizleri gerçekleştirmek için kullanılan bir yazılımdır. Özellikle SPSS ile çalışabilir ve kapsamlı modelleme yetenekleri sunar.

HEMEN TASARIM E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.