M E D Y A V E R S E A K A D E M I

Bekleyin...

SPSS

SPSS İle Veri Analizi

Instagram

Bizi Takip Edin

– Eğitime Başvur – 

Bu programı kullanmanın eğitimi4 derslik eğitim paketleri kapsamında sunulmaktadır. Bu hizmeti satın alan kişiye dersler birebir verilmekte olup katılımcının veri seti kullanılabilir (Kişinin kendi veri seti yoksa akademisyenimizin ver seti üzerinde eğitim verilir). Bu eğitimin ne kadar süreceği kişinin bilgi ve becerisine, analiz edilecek veri setine ve yapılacak analizlere göre değişmektedir. Paket bitiminde bireyler yeni paket satın alırlar. Bu eğitim kapsamında; programın tanıtımı, verilerin yüklenmesi, analiz edilmesi, bulguların tablolaştırılması ve son olarak tablo veya grafiklerin okunması ile süreç sonlandırılmaktadır. Böylelikle kişiler hem kendi araştırmalarının analizini yapmış olurlar hem de yeni bir program öğrenmiş olurlar.

SPSS (Sosyal Bilimler İstatistik Paketi), Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi olarak İngilizce açılır ve özellikle Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri gibi çeşitli disiplinlerde kullanılan bir bilgisayar programıdır. Ayrıca, pazarlık amacıyla da sıklıkla tercih edilen bir yazılımdır. SPSS, hem Windows işletim sistemli bilgisayarlarda hem de Mac platformunda kullanılabilir ve kullanıcı dostu bir dağıtıma sahiptir, bu sayede Microsoft Excel’e benzer bir görünüm sunar.

Bu yazılım, veri analizi, entegre programlamalar, grafik oluşturma ve veri madenciliği gibi bir dizi analitik işlemi için kullanılır. Araştırmacılar, verileri analiz etmek, sonuçları görselleştirmek ve çeşitli düzenlenebilir analizler yapmak için SPSS’i yaygın olarak bir şekilde kullanır. SPSS, araştırma projelerinin yönetimi ve veri analizi süreçlerini kolaylaştırarak, bilimsel sergileme ve kurumsal projelere önemli katkılar sunmaktadır.

Sosyal bilimler alanı için istatistik paketi anlamına gelen SPSS, analiz paketinin bir  IBM  aracı olduğunu öğrenir. Öncelikle tezin amacına uygun olarak hipotez veya araştırma sorusunu hedefe uygun oluşturarak program kullanımına uygun hale getirir. Araştırma için kullanılacak ölçeklerin karmaşık istatiksel veri analizlerini nasıl yapacağını kavrar.

SPSS ile Veri Analiz Kursu

Eğitimin Amacı; İş ve akademik alanda bilimsel araştırma yöntemleri ile temek ve ileri seviyede kullanılan istatistik araçları ve analiz süreçlerini aktararak katılımcıların çalışmalarını ve iş projelerini verimli bir şekilde yürütebilmelerini sağlayacak bilgi alt yapısını oluşturmak, katılımcılara çalışmalarında uygun istatistiksek yöntemleri seçme, IBM SPSS paket programını kullanarak verileri analiz etme, analiz sonuçlarını yorumlama, raporlama bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Eğitimde istatistiksel analiz yöntemler uygulamalar ile anlatılmaktadır. İsteğe göre, katılımcılarının kendi çalışmaları ile ilgili analiz ve uygulamalar hakkında da bilgi verilmektedir.

Kimler Katılabilir? Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Spor Bilimleri vb. alanlarında bilgisayar destekli istatistiksel veri analizine ihtiyaç duyan, veri analizinin kullanıldığı sektörlerde kariyer hedefleyen, daha etkin kullanmak isteyen ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenci ve akademisyenler ile en az ön lisans-veya dengi okul mezunu, bankacılık, sigortacılık, telekomünikasyon, perakende, e-ticaret pazarlama, satış, müşteri, üretim, sağlık, öğrenci, iletişim, siyasi araştırmalar, sosyoloji, psikoloji, kalite vb. alanlarda araştırma ve analiz yapan özel sektör veya kamu çalışanları eğitime katılabilirler.

Eğitimin Önemi: Eğitimlerin tüm amacı kişilerin SPSS programına tam anlamı ile hakim olmalarının yanı sıra, yapacakları her türlü farklı anket, veri çalışmaları, proje veya makalelerde kendi analizlerini yapabilme, raporlayabilme ve yorumlama yetkinlikleri kazandırmaktır.

 

Spss Kursu Ders Programı

SPSS Programının Tanıtımı ve Menü içeriklerinin Değerlendirilmesi

Verilerin tanımlanması ve veri girişi

Veri Seti Kontrolleri

Betimleyici İstatistikler-Frekans Ve Yüzde Analizleri

Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Analizleri

Güvenilirlik Analizleri

Geçerlilik-Keşfedici Faktör Analizi

Geçerlilik-Keşfedici Faktör Analizi

Demografik Bulgular-Çapraz Tablolar

Normallik Dağılımları Ve Ki-Kare Analizi

One Sample T Testi -Independent Sample T Testi

Paired Sample T Testi,

One Way Anova Testi

Mann Whitneyy U Testi, Kruskal Wallis H Testi,

Wilcoxon Sıralı Örneklem Testi

Korelasyon Analizi ve Basit Regresyon Analizi

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

Benzer Eğitimlerimiz:

HEMEN TASARIM E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.