M E D Y A V E R S E A K A D E M I

Bekleyin...

Bir Lisansüstü Tez İçin İdeal Yapı Nedir? - Medyaverse Akademik Danışmanlık

  Medyaverse Akademik Danışmanlık
 • Anasayfa
 • Tez Yazımı Bir Lisansüstü Tez İçin İdeal Yapı Nedir?
Bir lisansüstü tez için ideal yapı nedir

Bir Lisansüstü Tez İçin İdeal Yapı Nedir?

Şubat 16, 2024 smod 0 Comments

Bir lisansüstü tezi genellikle belirli bir yapıyı takip eder, ancak bu, üniversitenizin veya disiplininizin gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir. Genel olarak bir tez aşağıdaki bölümleri içerecektir:

 • Baş sayfa
 • Soyut
 • Teşekkür
 • İçindekiler
 • giriiş
 • Literatür incelemesi
 • Metodoloji
 • Sonuçlar
 • Tartışma
 • Çözüm
 • Referanslar
 • Ekler

Bu bölümlerin her biri belirli bir amaca hizmet eder ve özenle yazılmalıdır. Örneğin giriş, araştırma sorunuza ve bunun neden önemli olduğuna dair net bir genel bakış sağlamalı; literatür taraması ise alanınızdaki mevcut araştırmayı anladığınızı göstermelidir.

2. Lisansüstü tezin süresi ne kadar olmalıdır?

Bir lisansüstü tezin uzunluğu, disipline ve araştırmanın niteliğine bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Ancak genel olarak bir yüksek lisans tezi genellikle 20.000-30.000 kelime civarındayken doktora tezi genellikle 80.000-100.000 kelimedir. Bunların yalnızca yönergeler olduğunu ve tezinizin gerçek uzunluğunun özel araştırmanıza ve üniversitenizin gereksinimlerine bağlı olacağını unutmamak önemlidir.

3. Lisansüstü tezim için konuyu nasıl seçerim?

Lisansüstü teziniz için konu seçimi araştırma sürecinde çok önemli bir adımdır. Tutkulu olduğunuz ve derinlemesine çalışmakla ilgilendiğiniz bir konu olmalıdır. Ayrıca araştırmanın fizibilitesini de göz önünde bulundurmalısınız; gerekli kaynaklara ve verilere erişiminiz var mı? Konu, alanınıza önemli bir katkı sağlayacak kadar geniş, ancak derecenizin zaman dilimi içinde yönetilebilecek kadar dar mı?

4. Lisansüstü tezim için literatür taramasını nasıl yazarım?

Literatür taraması, lisansüstü tezinizin kritik bir parçasıdır. Konunuzla ilgili mevcut araştırmalara kapsamlı bir genel bakış sağlamalı, alandaki temel bulguları ve tartışmaları vurgulamalıdır. Literatür taramasının amacı yalnızca mevcut araştırmayı özetlemek değil, aynı zamanda onu eleştirel bir şekilde analiz etmek ve araştırmanızın ele alacağı boşlukları veya tartışma alanlarını belirlemektir.

5. Bir yüksek lisans tezinde yöntem bölümünün rolü nedir?

Lisansüstü tezinizin metodoloji bölümü, araştırmanızı nasıl yürüttüğünüzü açıkladığınız yerdir. Buna araştırma tasarımı, veri toplama yöntemleri ve veri analiz teknikleri dahildir. Metodoloji bölümü, başka bir araştırmacının sizin açıklamanıza dayanarak çalışmanızı tekrarlayabileceği kadar ayrıntılı olmalıdır.

6. Yüksek Lisans tezimde sonuçlarımı nasıl sunabilirim?

Sonuçlarınızı bir lisansüstü tezde sunmak karmaşık bir iş olabilir. Uygun durumlarda tablo, grafik veya diğer görsel yardımcıları kullanarak bulgularınızı açık ve doğru bir şekilde sunmak önemlidir. Ayrıca, temel bulguları ve bunların araştırma sorunuzla nasıl bağlantılı olduğunu vurgulayarak sonuçlarınızın net bir açıklamasını yapmalısınız.

7. Yüksek lisans tezimin tartışma bölümünü nasıl yazarım?

Lisansüstü tezinizin tartışma bölümü, sonuçlarınızı yorumladığınız ve araştırma sorunuz bağlamında ne anlama geldiğini açıkladığınız yerdir. Bulgularınız ile mevcut literatür arasında bağlantılar kurabileceğiniz ve araştırmanızın alanınıza yönelik sonuçlarını tartışabileceğiniz yer burasıdır.

8. Lisansüstü tezimi nasıl sonuçlandırabilirim?

Lisansüstü tezinizin sonucu, araştırmanızın ve temel bulgularının bir özetini sağlamalıdır. Ayrıca araştırmanızın alanınıza yönelik sonuçlarını tartışmalı ve gelecekteki araştırmalar için alanlar önermelidir. Sonuç, okuyucunuz üzerinde bir izlenim bırakmak için son şansınızdır; bu nedenle, onu açık, kısa ve ilgi çekici hale getirmek önemlidir.

9. Lisansüstü tezimde kaynaklara nasıl başvururum?

Lisansüstü tezinizde kaynaklara başvurmak, intihalden kaçınmak ve araştırmanızda eserlerini kullandığınız yazarlara itibar etmek açısından çok önemlidir. Kullanmanız gereken spesifik referans stili, disiplininize ve üniversitenizin gereksinimlerine bağlı olacaktır. Yaygın referans stilleri arasında APA, MLA ve Chicago bulunur.

10. Savunmama nasıl hazırlanacağım ?

savunmanıza hazırlanmak göz korkutucu bir görev olabilir. Tezinizin içini ve dışını bilmek ve araştırma yöntemleriniz, bulgularınız ve araştırmanızın sonuçları hakkındaki soruları yanıtlamaya hazırlıklı olmak önemlidir. Sunum becerilerinizi geliştirin ve geri bildirim almak ve güven oluşturmak için meslektaşlarınızla veya danışmanlarınızla sahte savunma yapmayı düşünün.

11. Lisansüstü tezimi yazarken zamanımı etkili bir şekilde nasıl yönetirim?

Lisansüstü tez yazarken zaman yönetimi çok önemli bir beceridir. Kendiniz için gerçekçi hedefler ve son tarihler belirlemek ve çalışmanızı yönetilebilir görevlere bölmek önemlidir. İlerlemenizi takip etmek ve düzenli kalmak için bir planlayıcı veya dijital araç kullanmayı düşünün. Tükenmişliği önlemek için dinlenme ve rahatlama için de zaman planlamayı unutmayın.

12. Lisansüstü tezimi yazarken motivasyonumu nasıl koruyabilirim?

Yüksek lisans tezi gibi uzun vadeli bir proje üzerinde çalışırken motivasyonu korumak zor olabilir. Araştırma konunuzu neden seçtiğinizi ve bunun neden önemli olduğunu kendinize hatırlatmanız faydalı olabilir. Destek ve teşvik için meslektaşlarınız ve danışmanlarınızla bağlantıda kalmaya çalışın. Yol boyunca küçük zaferleri kutlamak da motivasyonunuzu artırabilir.

13. Tez yazım sürecinde geri bildirim ve düzeltmeleri nasıl ele alacağım?

Geri bildirim almak ve düzeltmeler yapmak tez yazım sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Geri bildirime açık olmak ve bunu eleştiri olarak değil, işinizi geliştirme fırsatı olarak görmek önemlidir. Tezinizi gözden geçirirken, bunalmış hissetmemek için her seferinde bir bölüme veya konuya odaklanın.

14. Yüksek Lisans Tezim İçin Özeti Nasıl Yazabilirim?

Özet, tezinizin kısa bir özetidir, genellikle 200-300 kelime civarındadır. Araştırma sorunuza, yöntemlerinize ve temel bulgularınıza genel bir bakış sağlamalıdır. Özet genellikle tezinizin insanların okuyacağı ilk bölümdür, bu nedenle onu açık, kısa ve ilgi çekici hale getirmek önemlidir.

15. Tez yazım sürecinde danışmanın rolü nedir?

Danışmanın tez yazım sürecindeki rolü değişebilir ancak genel olarak rehberlik ve destek sağlamak için oradadırlar. Araştırma sorunuzu hassaslaştırmanıza, çalışmanız hakkında geri bildirimde bulunmanıza ve araştırma yürütme ve tezinizi yazma sürecinde size rehberlik etmenize yardımcı olabilirler. Amirinizle düzenli iletişimi sürdürmeniz ve onların tavsiyelerini alırken proaktif olmanız önemlidir.

16. Lisansüstü tezimde intihalden nasıl kaçınırım?

Lisansüstü tez yazarken intihalden kaçınmak çok önemlidir. Araştırmanızda kullandığınız kaynaklardan her zaman doğru şekilde alıntı yaptığınızdan emin olun. Orijinal kaynağa çok yakın açıklamalar yapmaktan kaçınmaya dikkat edin ve her zaman gerektiği yerde kaynak gösterin. İntihal tespit yazılımının kullanılması da yararlı bir araç olabilir.

17. Lisansüstü tezim için ilgi çekici bir girişi nasıl yazarım?

Giriş, okuyucunuzun ilgisini çekme ve araştırmanıza net bir genel bakış sunma şansınızdır. Araştırma sorunuzu, araştırmanızın bağlamını ve metodolojiniz ile bulgularınıza kısa bir genel bakış içermelidir. Okuyucunuzun dikkatini çekmek için girişinizi ilgi çekici ve ilgi çekici hale getirmeye çalışın.

18. Lisansüstü tezimi yazarken yazma tıkanıklığını nasıl halledebilirim?

Bir lisansüstü tezi yazarken yazma tıkanıklığı yaygın bir zorluk olabilir. Kendinizi sıkışmış hissediyorsanız, bir süre ara verip başka bir şey yapmayı deneyin. Bazen işinizden uzaklaşmak size yeni bir bakış açısı kazandırabilir. Fikirlerinizin yeniden akmasını sağlamak için serbest yazmayı veya beyin fırtınasını da deneyebilirsiniz.

19. Lisansüstü tezimi nasıl formatlarım?

Lisansüstü tezinizin formatı üniversitenizin ve disiplininizin gereksinimlerine bağlı olacaktır. Genel olarak teziniz açık ve okunabilir bir yazı tipiyle, çift aralıklı yazılmalıdır. Sayfa numaralarını eklediğinizden ve referanslarınızı doğru biçimlendirdiğinizden emin olun. Belirli biçimlendirme gereksinimleri için üniversitenizin yönergelerini kontrol etmek iyi bir fikirdir.

20. Lisansüstü tezim için viva voce (sözlü sınav) sınavına nasıl hazırlanacağım?

Viva voce veya sözlü sınava hazırlanmak göz korkutucu bir görev olabilir. Tezinizin içini ve dışını bilmek, araştırmanızı savunmaya ve soruları yanıtlamaya hazırlıklı olmak önemlidir. Sunum becerilerinizi geliştirin ve geri bildirim almak ve güven oluşturmak için meslektaşlarınızla veya danışmanlarınızla bir deneme sınavı yapmayı düşünün.

SSS

SoruÖzet
Bir lisansüstü tez için ideal yapı nedir?Bir tez genellikle bir başlık sayfası, özet, teşekkür, içindekiler tablosu, giriş, literatür taraması, metodoloji, sonuçlar, tartışma, sonuç, referanslar ve ekler içerir.
Yüksek lisans tezi ne kadar uzunlukta olmalıdır?Bir yüksek lisans tezi genellikle 20.000-30.000 kelime civarındayken, doktora tezi genellikle 80.000-100.000 kelimedir.
Yüksek lisans tezim için konuyu nasıl seçerim?Tutkulu olduğunuz, derinlemesine çalışmak istediğiniz ve araştırmaya uygun bir konu seçin.
Yüksek lisans tezim için literatür taramasını nasıl yazarım?Literatür taraması, konunuzla ilgili mevcut araştırmalara kapsamlı bir genel bakış sağlamalı ve alandaki temel bulguları ve tartışmaları vurgulamalıdır.
Yüksek lisans tezinde yöntem bölümünün rolü nedir?Metodoloji bölümü, araştırma tasarımı, veri toplama yöntemleri ve veri analizi teknikleri dahil olmak üzere araştırmanızı nasıl yürüttüğünüzü açıklar.
Yüksek lisans tezimde sonuçlarımı nasıl sunabilirim?Uygun olduğu yerde tablo, grafik veya diğer görsel yardımcıları kullanarak bulgularınızı açık ve doğru bir şekilde sunun.
Yüksek lisans tezimin tartışma bölümünü nasıl yazarım?Tartışma bölümü sonuçlarınızı yorumlar ve araştırma sorunuz bağlamında ne anlama geldiğini açıklar.
Yüksek lisans tezimi nasıl sonuçlandırabilirim?Sonuç bölümü, araştırmanızın ve temel bulgularının bir özetini sunar, araştırmanızın alanınıza yönelik sonuçlarını tartışır ve gelecekteki araştırmalar için alanlar önerir.
Yüksek lisans tezimde kaynaklara nasıl başvururum?Kaynaklara başvurmak, intihalden kaçınmak ve araştırmanızda eserlerini kullandığınız yazarlara itibar etmek açısından çok önemlidir. Kullanmanız gereken spesifik referans stili, disiplininize ve üniversitenizin gereksinimlerine bağlı olacaktır.
savunmama nasıl hazırlanabilirim ?Tezinizin içini ve dışını öğrenin ve araştırma yöntemleriniz, bulgularınız ve araştırmanızın sonuçları hakkındaki soruları yanıtlamaya hazır olun. Sunum becerilerinizi geliştirin ve geri bildirim almak ve güven oluşturmak için meslektaşlarınızla veya danışmanlarınızla sahte savunma yapmayı düşünün.

,

SSS

1. Lisansüstü tez için ideal yapı nedir?

Bir tez genellikle bir başlık sayfası, özet, teşekkür, içindekiler tablosu, giriş, literatür taraması, metodoloji, sonuçlar, tartışma, sonuç, referanslar ve ekler içerir.

2. Lisansüstü tezin süresi ne kadar olmalıdır?

Bir yüksek lisans tezi genellikle 20.000-30.000 kelime civarındayken, doktora tezi genellikle 80.000-100.000 kelimedir.

3. Lisansüstü tezim için konuyu nasıl seçerim?

Tutkulu olduğunuz, derinlemesine çalışmak istediğiniz ve araştırmaya uygun bir konu seçin.

4. Lisansüstü tezim için literatür taramasını nasıl yazarım?

Literatür taraması, konunuzla ilgili mevcut araştırmalara kapsamlı bir genel bakış sağlamalı ve alandaki temel bulguları ve tartışmaları vurgulamalıdır.

5. Bir yüksek lisans tezinde yöntem bölümünün rolü nedir?

Metodoloji bölümü, araştırma tasarımı, veri toplama yöntemleri ve veri analizi teknikleri dahil olmak üzere araştırmanızı nasıl yürüttüğünüzü açıklar.

6. Yüksek Lisans tezimde sonuçlarımı nasıl sunabilirim?

Uygun olduğu yerde tablo, grafik veya diğer görsel yardımcıları kullanarak bulgularınızı açık ve doğru bir şekilde sunun.

7. Yüksek lisans tezimin tartışma bölümünü nasıl yazarım?

Tartışma bölümü sonuçlarınızı yorumlar ve araştırma sorunuz bağlamında ne anlama geldiğini açıklar.

8. Lisansüstü tezimi nasıl sonuçlandırabilirim?

Sonuç bölümü, araştırmanızın ve temel bulgularının bir özetini sunar, araştırmanızın alanınıza yönelik sonuçlarını tartışır ve gelecekteki araştırmalar için alanlar önerir.

9. Lisansüstü tezimde kaynaklara nasıl başvururum?

Kaynaklara başvurmak, intihalden kaçınmak ve araştırmanızda eserlerini kullandığınız yazarlara itibar etmek açısından çok önemlidir. Kullanmanız gereken spesifik referans stili, disiplininize ve üniversitenizin gereksinimlerine bağlı olacaktır.

savunmama nasıl hazırlanacağım ?

Tezinizin içini ve dışını öğrenin ve araştırma yöntemleriniz, bulgularınız ve araştırmanızın sonuçları hakkındaki soruları yanıtlamaya hazır olun. Sunum becerilerinizi geliştirin ve geri bildirim almak ve güven oluşturmak için meslektaşlarınızla veya danışmanlarınızla sahte savunma yapmayı düşünün.

HEMEN TASARIM E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.