M E D Y A V E R S E A K A D E M I

Bekleyin...

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemlerini Anlamak - Medyaverse Akademik Danışmanlık

  Medyaverse Akademik Danışmanlık
 • Anasayfa
 • Tez Yazımı Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemlerini Anlamak
Understanding Research Methods in Social Sciences

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemlerini Anlamak

Nisan 9, 2024 smod Comments Off

1.Sosyal Bilimlerde Farklı Araştırma Yöntemleri Nelerdir?

Sosyal bilimlerdeki araştırma yöntemleri çeşitli ve çeşitlidir ve her birinin kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri vardır. Yöntemin seçimi genellikle araştırma sorusuna ve mevcut kaynaklara bağlıdır. İşte en yaygın yöntemlerden bazıları:

 1. Anketler : Bunlar bir popülasyon örneğine dağıtılan anketlerdir. Şahsen, telefonla veya çevrimiçi olarak yapılabilirler. Anketler, büyük miktarda veriyi hızlı ve ucuz bir şekilde toplamak için kullanışlıdır.
 2. Görüşmeler : Araştırmacı ile katılımcı arasında birebir yapılan görüşmelerdir. Görüşmeler, araştırmacının istediği esneklik düzeyine bağlı olarak yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış veya yapılandırılmamış olabilir.
 3. Gözlemler : Bu yöntem, araştırmacının bireylerin veya grupların davranışlarını doğal ortamlarında izlemesini ve kaydetmesini içerir. Gözlemler katılımcı (araştırmacının gözlemlenen grubun bir parçası olduğu durumda) veya katılımcı olmayan (araştırmacının dışarıdan biri olduğu durumda) olabilir.
 4. Deneyler : Bunlar, araştırmacının bir değişkenin diğeri üzerindeki etkisini görmek için manipüle ettiği kontrollü çalışmalardır. Deneyler neden-sonuç ilişkilerine dair güçlü kanıtlar sağlayabilir ancak bunların sosyal bilimlerde gerçekleştirilmesi zor ve pahalı olabilir.
 5. Vaka Çalışmaları : Bunlar tek bir bireyin, grubun veya olayın derinlemesine araştırılmasıdır. Vaka çalışmaları zengin ve ayrıntılı veriler sağlayabilir ancak bulguları diğer durumlara genelleştirilemeyebilir.
 6. İkincil Veri Analizi : Bu yöntem, nüfus sayımı verileri, hükümet raporları veya önceki araştırma çalışmaları gibi mevcut verilerin kullanılmasını içerir. İkincil veri analizi zamandan ve kaynaklardan tasarruf sağlayabilir ancak araştırmacının verilerin kalitesi veya uygunluğu üzerinde kontrolü yoktur.

2.Sosyal Bilimlerde Doğru Araştırma Yöntemi Nasıl Seçilir?

Sosyal bilimlerde doğru araştırma yöntemini seçmek birçok faktöre bağlıdır. İşte bazı hususlar:

 1. Araştırma Sorusu : Araştırma sorunuzun niteliği, yöntem seçiminizi büyük ölçüde belirleyecektir. Örneğin, bir popülasyonda kaç kişinin belirli bir özelliğe sahip olduğunu bilmek istiyorsanız anket yapmak en iyi yöntem olabilir. Ancak insanların neden belirli bir şekilde davrandığını anlamak istiyorsanız röportajlar veya gözlemler daha uygun olabilir.
 2. Kaynaklar : Zaman, para ve personel gibi mevcut kaynaklarınız da yöntem seçiminizi etkileyecektir. Örneğin deneyler ve vaka çalışmaları kaynak yoğun olabilirken anketler ve ikincil veri analizi daha uygun maliyetli olabilir.
 3. Etik : Sosyal bilimler araştırmalarında etik hususlar çok önemlidir. Araştırma yönteminizin katılımcılarınızın haklarına ve onuruna saygı duyduğundan ve onların bilgilendirilmiş onayını aldığınızdan emin olmalısınız.
 4. Geçerlilik ve Güvenilirlik : Seçtiğiniz yöntem geçerli ve güvenilir sonuçlar sağlamalıdır. Geçerlilik bulgularınızın doğruluğunu, güvenilirlik ise çalışmanın tekrarlanması durumunda bulgularınızın tutarlılığını ifade eder.
 5. Genellenebilirlik : Bulgularınızın daha geniş bir popülasyona uygulanabilir olmasını istiyorsanız genellemeye izin veren bir yöntem seçmelisiniz. Anketler ve deneyler genelleştirilebilir sonuçlar sağlayabilirken, vaka çalışmaları ve gözlemler daha bağlama özgüdür.

3.Sosyal Bilimlerde Araştırma Yürütmenin Zorlukları Nelerdir?

Sosyal bilimlerde araştırma yapmak çeşitli nedenlerden dolayı zorlayıcı olabilir:

 1. İnsan Davranışının Karmaşıklığı : İnsan davranışı karmaşıktır ve birçok faktörden etkilenir, bu da belirli değişkenleri izole etmeyi ve incelemeyi zorlaştırır.
 2. Etik Hususlar : Araştırmacılar bilgilendirilmiş onam almaktan gizlilik ve anonimliğin sağlanmasına kadar bir dizi etik konuyu ele almalıdır.
 3. Kaynak Kısıtlamaları : Sosyal bilimler araştırmaları zaman alıcı ve maliyetli olabilir ve araştırmacılar sıklıkla finansman, personel ve katılımcılara erişim açısından kısıtlamalarla karşı karşıya kalır.
 4. Geçerlilik ve Güvenilirlik : Bulguların geçerliliğini ve güvenilirliğini sağlamak, özellikle subjektif veriler ve nitel yöntemlerle uğraşırken zorlayıcı olabilir.
 5. Genellenebilirlik : Küçük bir örneklemden veya belirli bir bağlamdan elde edilen bulguları daha büyük bir popülasyona veya farklı bağlamlara genellemek zor olabilir.

4.Sosyal Bilimlerde Araştırma Yapmanın Zorlukları Nasıl Aşılır?

Zorluklara rağmen bunları aşmak için stratejiler var:

 1. Çoklu Yöntem Kullanın : Birden fazla yöntem veya üçgenleme kullanmak, bulgularınızı doğrulamanıza ve zenginleştirmenize yardımcı olabilir. Örneğin hem niceliksel hem de niteliksel veriler elde etmek için anketleri röportajlarla birleştirebilirsiniz.
 2. Etik Yönergeleri Takip Edin : Bilgilendirilmiş onam almak, gizliliği sağlamak ve katılımcılara saygılı davranmak gibi etik yönergelere ve en iyi uygulamalara uyun.
 3. İleriyi Planlayın : Dikkatli planlama, kaynak kısıtlamalarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Çalışmanızı önceden iyi planlayın, fon sağlayın, personeli işe alın ve veri toplama programını planlayın.
 4. Geçerliliği ve Güvenilirliği Sağlayın : Bulgularınızın geçerliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için titiz yöntemler kullanın, araçlarınızı doğrulayın ve pilot çalışmalar yürütün.
 5. Genellemelerde Dikkatli Olun : Bulgularınızı genellerken dikkatli olun. Çalışmanızın sınırlamalarını ve bulgularınızın geçerli olduğu bağlamı açıkça belirtin.

5.Sosyal Bilimlerde Araştırma Yürütmenin Temel Adımları Nelerdir?

Sosyal bilimlerde araştırma yürütmek birkaç temel adımı içerir:

 1. Bir Araştırma Sorusu Belirleyin : Araştırma sorunuz açık, odaklanmış ve araştırılabilir olmalıdır.
 2. Literatür Taraması Yapın : Konunuzla ilgili halihazırda neler yapıldığını anlamak ve araştırmanızın doldurabileceği boşlukları belirlemek için mevcut literatürü inceleyin.
 3. Bir Araştırma Yöntemi Seçin : Araştırma sorunuza ve kaynaklarınıza uygun bir yöntem seçin.
 4. Veri Toplayın : Veri toplamak için seçtiğiniz yöntemi kullanın. Veri toplamanızın sistematik ve etik olduğundan emin olun.
 5. Verileri Analiz Edin : Verilerinizi uygun istatistiksel veya niteliksel analiz tekniklerini kullanarak analiz edin .
 6. Bulguları Yorumlayın : Bulgularınızı araştırma sorunuz ve mevcut literatür ışığında yorumlayın.
 7. Araştırmanızı Yazın : Alanınızdaki kurallara uyarak araştırmanızı açık ve öz bir şekilde yazın.
 8. Bulgularınızı Yaygınlaştırın : Bulgularınızı yayınlar, sunumlar veya başka yollarla paylaşın.

6.Sosyal Bilimler Araştırmalarında Etik Hususlar Nelerdir?

Sosyal bilimler araştırmalarında etik hususlar şunları içerir:

 1. Hasta Onamı: Katılımcılar, araştırmanın amacı, neler içerdiği, olası risk ve yararları, istedikleri zaman reddetme veya geri çekilme hakları konusunda tam olarak bilgilendirilmelidir.
 2. Gizlilik: Araştırmacılar, katılımcıların ve toplanan verilerin gizliliğini korumalıdır.
 3. Anonimlik : Araştırmacılar mümkün olduğunca katılımcıların anonimliğini sağlamalıdır.
 4. Zarar Vermeme: Araştırmacılar katılımcılara fiziksel, psikolojik veya sosyal olarak zarar vermekten kaçınmalıdır.
 5. Yararlılık: Araştırmacılar, katılımcıların ve genel olarak toplumun refahına katkıda bulunmaya çalışmalıdır.
 6. Kişilere Saygı: Araştırmacılar, katılımcıların özerkliğine, onuruna ve haklarına saygı duymalıdır.

7.Sosyal Bilimlerde Araştırma Önerisi Nasıl Yazılır?

Sosyal bilimlerde bir araştırma teklifi yazmak birkaç temel adımı içerir:

 1. Başlık: Başlığınız açık, kısa ve açıklayıcı olmalıdır.
 2. Giriş: Konunuzu tanıtın, araştırma sorunuzu belirtin ve araştırmanızın önemini açıklayın.
 3. Literatür Taraması: Konunuzla ilgili mevcut literatürü gözden geçirin ve araştırmanızın dolduracağı boşlukları vurgulayın.
 4. Metodoloji: Örnekleminiz, veri toplama prosedürleriniz ve veri analiz teknikleri dahil olmak üzere araştırma yönteminizi açıklayın.
 5. Etik Hususlar: Araştırmanızla ilgili etik sorunları ve bunları nasıl ele almayı planladığınızı tartışın.
 6. Zaman Çizelgesi: Araştırmanız için önemli kilometre taşlarını ve son teslim tarihlerini içeren bir zaman çizelgesi sağlayın.
 7. Bütçe: Beklenen tüm maliyetleri ve finansman kaynaklarını içeren ayrıntılı bir bütçe sağlayın.
 8. Referanslar: Teklifinizde belirtilen tüm kaynaklar için bir referans listesi ekleyin.

8.Sosyal Bilimler Araştırmalarında Mülakat Yapmanın En İyi Uygulamaları Nelerdir?

Sosyal bilimler araştırmalarında röportaj yapmak dikkatli planlama ve uygulama gerektirir. İşte bazı en iyi uygulamalar:

 1. Hazırlanın : Sorularınızı önceden hazırlayın ancak esnek olun ve takip eden sorulara ve planınızdan sapmalara açık olun.
 2. Uyumluluk Kurun : Açık ve dürüst yanıtları teşvik etmek için görüşme yaptığınız kişiyle iyi bir ilişki kurun.
 3. Aktif Dinleyin : Röportaj yaptığınız kişiyi ilgi ve anlayış göstererek aktif olarak dinleyin.
 4. Saygı : Görüştüğünüz kişinin görüşlerine ve deneyimlerine, sizinkinden farklı olsa bile saygı gösterin.
 5. Kaydet : Görüşmelerinizi doğruluk açısından kaydedin, ancak her zaman görüşülen kişinin izniyle.
 6. Yazıya Dönüştür : Görüşmelerinizi yapıldıktan sonra mümkün olan en kısa sürede yazıya dökün.
 7. Analiz Et : Röportajlarınızı sistematik olarak analiz edin , kalıp ve temaları arayın.
 8. Doğrula : Bulgularınızı görüştüğünüz kişiyle veya diğer kaynaklarla kontrol ederek doğrulayın.

9.Sosyal Bilimler Araştırmalarında Veriler Nasıl Analiz Edilir ?

Sosyal bilimler araştırmalarında verileri analiz etmek karmaşık bir süreç olabilir ancak bazı genel adımlar şunlardır:

 1. Verilerinizi Hazırlayın : Analiz için verilerinizi temizleyin ve düzenleyin. Bu, niteliksel verilerin kodlanmasını veya niceliksel veriler için puanların hesaplanmasını içerebilir.
 2. Bir Analiz Yöntemi Seçin : Verilerinize ve araştırma sorunuza uygun bir analiz yöntemi seçin. Bu, nicel veriler için istatistiksel bir test veya nitel veriler için tematik bir analiz olabilir.
 3. Analizin Yürütülmesi : Analizi seçtiğiniz yöntemi kullanarak gerçekleştirin. Bu, niceliksel veriler için istatistiksel yazılımın kullanılmasını veya niteliksel veriler için yanıtların manuel olarak kodlanmasını ve kategorize edilmesini içerebilir.
 4. Bulgularınızı Yorumlayın : Bulgularınızı araştırma sorunuz ve mevcut literatür ışığında yorumlayın. Verilerinizdeki kalıpları, ilişkileri veya farklılıkları arayın.
 5. Bulgularınızı Doğrulayın : Bulgularınızı diğer veriler veya kaynaklarla karşılaştırarak doğrulayın. Bu, üçgenlemeyi, üye kontrolünü veya akran bilgilendirmesini içerebilir.
 6. Bulgularınızı Rapor Edin : Bulgularınızı uygun şekilde tablo, grafik veya alıntı kullanarak açık ve öz bir şekilde rapor edin.
Araştırma yöntemiTanım
AnketlerBir nüfus örneğine dağıtılan anketler. Büyük miktarda veriyi hızlı ve ucuz bir şekilde toplamak için kullanışlıdır.
RöportajlarAraştırmacı ve katılımcı arasında birebir görüşmeler. Yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış veya yapılandırılmamış olabilir.
Gözlemlerdavranışlarını doğal ortamlarında izler ve kaydeder. Katılımcı veya katılımcı olmayabilir.
DeneylerAraştırmacının bir değişkenin diğeri üzerindeki etkisini görmek için manipüle ettiği kontrollü çalışmalar. Sebep-sonuç ilişkilerine dair güçlü kanıtlar sağlar.
Durum çalışmalarıTek bir bireyin, grubun veya olayın derinlemesine araştırılması. Zengin, ayrıntılı veriler sağlar.
İkincil Veri AnaliziNüfus sayımı verileri, hükümet raporları veya önceki araştırma çalışmaları gibi mevcut verilerin kullanılması. Zamandan ve kaynaklardan tasarruf sağlayabilir.

SSS

Sosyal Bilimlerde Farklı Araştırma Yöntemleri Nelerdir?

Sosyal bilimlerdeki araştırma yöntemleri arasında anketler, röportajlar, gözlemler, deneyler, vaka çalışmaları ve ikincil veri analizi yer alır.

Sosyal Bilimlerde Doğru Araştırma Yöntemi Nasıl Seçilir?

Sosyal bilimlerde doğru araştırma yöntemini seçmek, araştırma sorusuna, mevcut kaynaklara, etik hususlara ve geçerlilik, güvenilirlik ve genellenebilirlik ihtiyacına bağlıdır.

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yürütmenin Zorlukları Nelerdir?

Sosyal bilimlerde araştırma yapmanın zorlukları arasında insan davranışının karmaşıklığı , etik hususlar, kaynak kısıtlamaları, geçerliliğin ve güvenilirliğin sağlanması ve bulguların genellenebilirliği yer almaktadır.

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yapmanın Zorlukları Nasıl Aşılır?

Sosyal bilimler araştırmalarındaki zorlukların üstesinden gelme stratejileri arasında birden fazla yöntem kullanmak, etik yönergelere uymak, önceden planlama yapmak, geçerlik ve güvenilirliği sağlamak ve genellemeler konusunda dikkatli olmak yer alır.

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yürütmenin Temel Adımları Nelerdir?

Sosyal bilimlerde araştırma yapmanın temel adımları arasında araştırma sorusunun belirlenmesi, literatür taraması yapılması, araştırma yönteminin seçilmesi, verilerin toplanması ve analiz edilmesi , bulguların yorumlanması, araştırmanın yazılması ve bulguların dağıtılması yer alır.

HEMEN TASARIM E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.