M E D Y A V E R S E A K A D E M I

Bekleyin...

Danışmanlıklar - Medyaverse Akademik Danışmanlık

    Medyaverse Akademik Danışmanlık
  • Anasayfa
  • Danışmanlıklar

Bilimsel Araştırma,

Akademik Yayın ve Lisansüstü Tez Danışmanlıkları

Tez yazım sürecinde size tam destek sağlıyoruz.

SPSS İle Analiz Danışmanlığı

SPSS İle Analiz Danışmanlığı Bu programı kullanmanın eğitimi4 derslik eğitim paketleri kapsamında sunulmaktadır. Bu hizmeti satın alan kişiye dersler birebir verilmekte olup katılımcının veri seti

MAXQDA İle Analiz Danışmanlığı

MAXQDA İle Analiz Danışmanlığı MAXQDA, nitel veri analizi süreçlerini desteklemek amacıyla geliştirilmiş bir yazılımdır. Çeşitli veri türlerini içe aktarabilme, dönüştürebilme, kategori oluşturabilme, metin ve görsel

AMOS İle Analiz Danışmanlığı

AMOS İle Analiz Danışmanlığı Yapısal eşitlik modellemesi ve faktör analizi gibi istatistiksel analizleri gerçekleştirmek için kullanılan bir yazılımdır. Özellikle SPSS ile çalışabilir ve kapsamlı modelleme

SMARTPLS İle Analiz Danışmanlığı

SMARTPLS İle Analiz Danışmanlığı SmartPLS, kısmi en küçük kareler (PLS) yol modelleme yöntemini kullanarak varyans tabanlı yapısal eşitlik modellemesi (SEM) için grafiksel kullanıcı arayüzüne sahip

HEMEN TASARIM E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.