M E D Y A V E R S E A K A D E M I

Bekleyin...

SPSS İle Analiz Danışmanlığı

SPSS İle Analiz Danışmanlığı

Bu programı kullanmanın eğitimi4 derslik eğitim paketleri kapsamında sunulmaktadır. Bu hizmeti satın alan kişiye dersler birebir verilmekte olup katılımcının veri seti kullanılabilir (Kişinin kendi veri seti yoksa akademisyenimizin ver seti üzerinde eğitim verilir). Bu eğitimin ne kadar süreceği kişinin bilgi ve becerisine, analiz edilecek veri setine ve yapılacak analizlere göre değişmektedir. Paket bitiminde bireyler yeni paket satın alırlar. Bu eğitim kapsamında; programın tanıtımı, verilerin yüklenmesi, analiz edilmesi, bulguların tablolaştırılması ve son olarak tablo veya grafiklerin okunması ile süreç sonlandırılmaktadır. Böylelikle kişiler hem kendi araştırmalarının analizini yapmış olurlar hem de yeni bir program öğrenmiş olurlar.

SPSS (Sosyal Bilimler İstatistik Paketi), Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi olarak İngilizce açılır ve özellikle Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri gibi çeşitli disiplinlerde kullanılan bir bilgisayar programıdır. Ayrıca, pazarlık amacıyla da sıklıkla tercih edilen bir yazılımdır. SPSS, hem Windows işletim sistemli bilgisayarlarda hem de Mac platformunda kullanılabilir ve kullanıcı dostu bir dağıtıma sahiptir, bu sayede Microsoft Excel’e benzer bir görünüm sunar.

Bu yazılım, veri analizi, entegre programlamalar, grafik oluşturma ve veri madenciliği gibi bir dizi analitik işlemi için kullanılır. Araştırmacılar, verileri analiz etmek, sonuçları görselleştirmek ve çeşitli düzenlenebilir analizler yapmak için SPSS’i yaygın olarak bir şekilde kullanır. SPSS, araştırma projelerinin yönetimi ve veri analizi süreçlerini kolaylaştırarak, bilimsel sergileme ve kurumsal projelere önemli katkılar sunmaktadır.

Sosyal bilimler alanı için istatistik paketi anlamına gelen SPSS, analiz paketinin bir  IBM  aracı olduğunu öğrenir. Öncelikle tezin amacına uygun olarak hipotez veya araştırma sorusunu hedefe uygun oluşturarak program kullanımına uygun hale getirir. Araştırma için kullanılacak ölçeklerin karmaşık istatiksel veri analizlerini nasıl yapacağını kavrar.

HEMEN TASARIM E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.