M E D Y A V E R S E A K A D E M I

Bekleyin...

Tez Konusu Belirleme ve Tez Öneri Formu Hazırlama, Outline Nasıl Hazırlanır?

Tez Konusu Belirleme ve Tez Öneri Formu Hazırlama, Outline Nasıl Hazırlanır?

Instagram

Bizi Takip Edin

Araştırmacı ilk olarak araştırma konusunu mevcut olanaklar ve zaman aralıkları dikkate alarak seçmeyi öğrenir. Seçilen konu bilinen ölçümler ve tekniklerle incelenebilmeli ve ölçülebilir nitelikte olmalıdır. Yani öğrenilebilirliği göz önünde bulundurulmalıdır. Araştırmanın amacı, “niçin” aradığımızı açıklarken, konu, “neyi” aradığımızı belirlemelidir. Yani, program bütçesi ve kapsamı net bir şekilde belirtilmelidir. Araştırmanın konusu, literatür ve kaynak incelemesi yaparak ve mevcut olanakları değerlendirerek kesin bir şekil alır. Bu aşamada, literatür ve kaynak incelemesinden elde edilen bilgilere göre, seçilen konuda değişiklik yapmak veya önceden ortaya atılmış varsayımların yeniden formüle edebilmeyi kavrar.

Benzer Eğitimlerimiz:

HEMEN TASARIM E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.