M E D Y A V E R S E A K A D E M I

Bekleyin...

Maxqda

Lisansüstü Tezlerde Maxqda Kullanımı

Instagram

Bizi Takip Edin

MAXQDA, nitel veri analizi süreçlerini desteklemek amacıyla geliştirilmiş bir yazılımdır. Çeşitli veri türlerini içe aktarabilme, dönüştürebilme, kategori oluşturabilme, metin ve görsel veriler üzerinde analiz yapabilme gibi çok çeşitli seçeneklere sahiptir. Bu yazılım, araştırmacılara metin, video, ses, grafik, eklenti ve diğer veri türlerini entegre ederek analiz etme imkanı sunar. Bu da araştırmacıların çok çeşitli verimleri elde edildiğini göstermektedir.

Bu eğitimle danışan,  Maxqda yazılımını nedir, bu yazılım türünün temel kullanım alanlarını öğrenir. Bu yazılım sayesinde gömülü teori, fenomenoloji, etnografi, odaklı grup çalışmaları, içerik analizi, vaka çalışmaları gibi çeşitli nitel araştırma yöntemlerini kolayca hayata geçirebilmenizi sağlar. Verilerin yazılması, analiz edilmesi ve sonuçların görselleştirilmesi gibi önemli aşamalarda etkili araçlar sunarak araştırmacıların verilerini daha iyi anlamalarına, yorumlamalarına ve raporlamalarına yardımcı olur. Maxqda’nın çok yönlü özellikleri kavrayarak nitel araştırmaların sınırlarını genişletme ve analiz süreçlerini daha verimli bir şekilde yönlendirme imkanlarını kazanır.

Benzer Eğitimlerimiz:

HEMEN TASARIM E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.