M E D Y A V E R S E A K A D E M I

Bekleyin...

    Medyaverse Akademik Danışmanlık
  • Anasayfa
  • Danışmanlık
Aralık 10, 2023 Comments Off

SPSS İle Analiz Danışmanlığı Bu programı kullanmanın eğitimi4 derslik eğitim paketleri kapsamında sunulmaktadır. Bu hizmeti satın alan kişiye dersler birebir verilmekte olup katılımcının veri seti kullanılabilir (Kişinin kendi veri seti yoksa akademisyenimizin ver

Aralık 10, 2023 Comments Off

MAXQDA İle Analiz Danışmanlığı MAXQDA, nitel veri analizi süreçlerini desteklemek amacıyla geliştirilmiş bir yazılımdır. Çeşitli veri türlerini içe aktarabilme, dönüştürebilme, kategori oluşturabilme, metin ve görsel veriler üzerinde analiz yapabilme gibi çok çeşitli seçeneklere

Aralık 10, 2023 Comments Off

AMOS İle Analiz Danışmanlığı Yapısal eşitlik modellemesi ve faktör analizi gibi istatistiksel analizleri gerçekleştirmek için kullanılan bir yazılımdır. Özellikle SPSS ile çalışabilir ve kapsamlı modelleme yetenekleri sunar. Eğitim sürecinde, katılımcı kendi veri setini

Aralık 10, 2023 Comments Off

SMARTPLS İle Analiz Danışmanlığı SmartPLS, kısmi en küçük kareler (PLS) yol modelleme yöntemini kullanarak varyans tabanlı yapısal eşitlik modellemesi (SEM) için grafiksel kullanıcı arayüzüne sahip bir yazılımdır. PLS-SEM algoritması kullanılarak gizli değişkenlerle yolu

Aralık 10, 2023 Comments Off

Analiz Danışmanlığı Analiz danışmanlığı, bilimsel araştırmalarda veya projelerde kullanılan çeşitli analitik araçlar ve yazılımların etkili bir şekilde kullanılmasına odaklanan bir hizmettir. Bu hizmet, araştırmacılara ve profesyonellere veri analizi konusunda uzman rehberlik sağlamaktadır. Söz

Eylül 6, 2023 Comments Off

Lisansüstü Tez Danışmanlığı Lisansüstü tezinizin hangi aşamasındaysanız o aşamadan size destek vermeye başlıyoruz. Eğitmenimiz ile birlikte sürecin sonuna kadar beraber ilerliyoruz. Dersleri kayıt altına alıyor sonrasında sizlerle paylaşıyoruz. Süreç boyunca yalnızca derslerde değil

Eylül 6, 2023 Comments Off

Doçentlik Stratejik Plan Koçluğu En güncel doçent olarak atanma kriterleri yönetmeliği dikkate alınarak akademik yayın zamanlama tablosu oluşturularak hizmete başlanır. Akademik yayınların türüne göre en kısa zaman alacaktan en uzun zaman alacağa doğru

Eylül 6, 2023 Comments Off

Doktora Tez Danışmanlığı Lisansüstü tezinizin hangi aşamasındaysanız o aşamadan size destek vermeye başlıyoruz. Eğitmenimiz ile birlikte sürecin sonuna kadar beraber ilerliyoruz. Dersleri kayıt altına alıyor sonrasında sizlerle paylaşıyoruz. Süreç boyunca yalnızca derslerde değil

Eylül 6, 2023 Comments Off

Bildiri Danışmanlığı Bizden almış olduğunuz ders danışmanlığı sayesinde sizleri; istediğiniz  yayın, poster ve sunum ile kongre, konferans, panel, sempozyum, vb bilimsel toplantılara  hazırlıyoruz. Bu sürecin her aşamasında kesintisiz iletişimle siz değerli danışanlarımıza eşlik

Eylül 6, 2023 Comments Off

Akademik Yayın (Makale) Danışmanlığı Çalışmanın hangi aşamasında destek almak istiyorsanız o aşamadan itibaren birlikte ilerliyoruz. Bilimsel araştırmaya, akademik yayına başlarken tüm süreçle ilgili bizden destek alabileceğiniz gibi siz akademik yayını tamamladığınızı düşündüğünüzde de

  • 1
  • 2
HEMEN TASARIM E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.