M E D Y A V E R S E A K A D E M I

Bekleyin...

SPSS ile Veri Analiz Kursu (Online)

1.250,00

 

Eğitimin Amacı

İş ve akademik alanda bilimsel araştırma yöntemleri ile temek ve ileri seviyede kullanılan istatistik araçları ve analiz süreçlerini aktararak katılımcıların çalışmalarını ve iş projelerini verimli bir şekilde yürütebilmelerini sağlayacak bilgi alt yapısını oluşturmak, katılımcılara çalışmalarında uygun istatistiksek yöntemleri seçme, IBM SPSS paket programını kullanarak verileri analiz etme, analiz sonuçlarını yorumlama, raporlama bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Eğitimde istatistiksel analiz yöntemler uygulamalar ile anlatılmaktadır. İsteğe göre, katılımcılarının kendi çalışmaları ile ilgili analiz ve uygulamalar hakkında da bilgi verilmektedir.

Stokta kalmasa da sipariş verilebilir

Değer
Kategoriler:

Açıklama

Kimler Katılabilir?

Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Spor Bilimleri vb. alanlarında bilgisayar destekli istatistiksel veri analizine ihtiyaç duyan, veri analizinin kullanıldığı sektörlerde kariyer hedefleyen, daha etkin kullanmak isteyen ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenci ve akademisyenler ile en az ön lisans-veya dengi okul mezunu, bankacılık, sigortacılık, telekomünikasyon, perakende, e-ticaret pazarlama, satış, müşteri, üretim, sağlık, öğrenci, iletişim, siyasi araştırmalar, sosyoloji, psikoloji, kalite vb. alanlarda araştırma ve analiz yapan özel sektör veya kamu çalışanları eğitime katılabilirler.

Eğitimin Önemi

Eğitimlerin tüm amacı kişilerin SPSS programına tam anlamı ile hakim olmalarının yanı sıra, yapacakları her türlü farklı anket, veri çalışmaları, proje veya makalelerde kendi analizlerini yapabilme, raporlayabilme ve yorumlama yetkinlikleri kazandırmaktır.

Spss Kursu Ders Programı

 • SPSS Programının Tanıtımı ve Menü içeriklerinin Değerlendirilmesi
 • Verilerin tanımlanması ve veri girişi
 • Veri Seti Kontrolleri
 • Betimleyici İstatistikler-Frekans Ve Yüzde Analizleri
 • Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Analizleri
 • Güvenilirlik Analizleri
 • Geçerlilik-Keşfedici Faktör Analizi
 • Geçerlilik-Keşfedici Faktör Analizi
 • Demografik Bulgular-Çapraz Tablolar
 • Normallik Dağılımları Ve Ki-Kare Analizi
 • One Sample T Testi -Independent Sample T Testi
 • Paired Sample T Testi,
 • One Way Anova Testi
 • Mann Whitneyy U Testi, Kruskal Wallis H Testi,
 • Wilcoxon Sıralı Örneklem Testi
 • Korelasyon Analizi ve Basit Regresyon Analizi

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

HEMEN TASARIM E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.