M E D Y A V E R S E A K A D E M I

Bekleyin...

Tez Konusunun Belirlenmesi ve Tez Öneri Formunun Hazırlanması: Kapsamlı Bir Kılavuz - Medyaverse Akademik Danışmanlık

  Medyaverse Akademik Danışmanlık
 • Anasayfa
 • Tez Yazımı Tez Konusunun Belirlenmesi ve Tez Öneri Formunun Hazırlanması: Kapsamlı Bir Kılavuz
Tez Konusunun Belirlenmesi

Tez Konusunun Belirlenmesi ve Tez Öneri Formunun Hazırlanması: Kapsamlı Bir Kılavuz

Aralık 27, 2023 smod 0 Comments

Tez Konusunun Belirlenmesi ve Tez Öneri Formu Hazırlanması Hakkında En Çok Sorulan Sorular

 1. Uygun tez konusunu nasıl seçerim?
 2. Tez öneri formunda bulunması gereken temel unsurlar nelerdir?
 3. Tezim için etkili bir taslak nasıl hazırlarım?
 4. Tez konumun özgün ve benzersiz olmasını nasıl sağlayabilirim?
 5. Tez öneri formunun önemi nedir?
 6. Tez öneri formumu nasıl ilgi çekici hale getirebilirim?
 7. Tez konusu seçerken kaçınılması gereken yaygın hatalar nelerdir?
 8. Tez öneri formumla ilgili geri bildirim ve revizyonları nasıl halledebilirim?
 9. Tez konumu akademik ve kariyer hedeflerime nasıl uyumlu hale getirebilirim?
 10. Tez konumu belirlerken ve tez öneri formumu hazırlarken bana yardımcı olacak hangi kaynaklardan yararlanabilirim?

Uygun Tez Konusunun Seçilmesi

Uygun bir tez konusu seçmek akademik yolculuğunuzda kritik bir adımdır. Araştırmanızın yönünü belirler ve akademik ve kariyer beklentilerinizi önemli ölçüde etkiler. Uygun bir tez konusu seçerken size yol gösterecek bazı adımlar:

 1. İlgi alanlarınızı belirleyin : Çalışma alanınızda tutkulu olduğunuz alanları belirleyerek başlayın. Bu, araştırma sürecini daha keyifli ve daha az sıkıcı hale getirecektir.
 2. Kapsamlı olarak okuyun : Araştırmanızın doldurabileceği bilgi boşluklarını belirlemek için ilgi alanınızda geniş çapta okuyun.
 3. Yöneticinize danışın : Yöneticiniz konu seçim sürecinde değerli bir kaynaktır. Alandaki deneyim ve bilgilerine dayanarak uygulanabilir araştırma alanları hakkında fikir verebilirler.
 4. Mevcut kaynakları göz önünde bulundurun : Seçtiğiniz alanda araştırma yapmak için gereken kaynaklara erişiminiz olduğundan emin olun. Buna ilgili literatüre, veri kaynaklarına ve araştırma araçlarına erişim dahildir.
 5. Konunun kapsamını değerlendirin : İyi bir tez konusu ne çok geniş ne de çok dar olmalıdır. Yönetilebilir olacak kadar spesifik ama alanınıza önemli katkı sağlayacak kadar geniş olmalıdır.
 6. Uygunluğunu değerlendirin : Konu, çalışma alanınızla ilgili olmalı ve gerçek dünyada uygulama potansiyeline sahip olmalıdır.
 7. Özgünlüğünü düşünün : Teziniz alanınıza yeni bilgiler katmalıdır. Bu nedenle konu özgün olmalı ve önceki araştırmaların tekrarı olmamalıdır.
 8. Kariyer hedeflerinizi düşünün : Mümkünse kariyer hedeflerinizle uyumlu bir konu seçin. Bu, tezinizi daha anlamlı ve gelecekteki kariyeriniz için faydalı hale getirecektir.
 9. Bir tez cümlesi yazın : Bir konu seçtikten sonra, araştırmanızın amacını ve kapsamını açıkça tanımlayan bir tez cümlesi yazın.
 10. Onay isteyin : Son olarak, seçtiğiniz konuyu ve tez açıklamasını danışmanınıza veya tez komitesine onay için sunun.
Tez Öneri Formunun Hazırlanması

Tez Öneri Formunda Bulunması Gereken Temel Unsurlar

Tez öneri formu, önerdiğiniz araştırmayı özetleyen bir belgedir. Teziniz için bir yol haritası görevi görür ve danışmanınızla yapacağınız tartışmalar için bir temel sağlar. Tez öneri formuna dahil edilmesi gereken temel unsurlar şunlardır:

 1. Başlık : Başlık kısa, açıklayıcı ve araştırmanızın içeriğini doğru bir şekilde yansıtmalıdır.
 2. Özet : Özet, araştırma sorusu, metodoloji ve potansiyel çıkarımlar da dahil olmak üzere, teklif ettiğiniz araştırmanın kısa bir özetini sağlar.
 3. Giriş : Giriş, araştırma konunuz hakkında arka plan bilgisi sağlar ve araştırmanızın amaç ve hedeflerini ana hatlarıyla belirtir.
 4. Literatür Taraması : Literatür taraması, alanınızdaki mevcut araştırmalar hakkındaki bilginizi gösterir ve araştırmanızın doldurmayı amaçladığı boşlukları belirler.
 5. Araştırma Metodolojisi : Bu bölüm, veri toplama ve analiz yöntemleri de dahil olmak üzere, araştırmanızı yürütmek için kullanacağınız yöntemleri açıklamaktadır.
 6. Ön Sonuçlar : Daha önce araştırma yaptıysanız, ön sonuçları teklifinize dahil edebilirsiniz.
 7. Çalışma Planı : Çalışma planı, araştırmanızı tamamlamak için atacağınız adımların ana hatlarını çizer ve tamamlama için bir zaman çizelgesi içerir.
 8. Kaynakça : Kaynakça, teklifinizde alıntı yaptığınız kaynakları listeler.
 9. Danışmanın Onayı : Danışmanınızın onayı, teklifinizi incelediğini ve teklif ettiğiniz araştırmayı kabul ettiğini doğrular.
 10. İmza : İmzanız, araştırmayı teklifinizde belirtildiği şekilde yürütmeye kararlı olduğunuzu doğrular.

Teziniz İçin Etkili Bir Taslak Hazırlamak

Etkili bir tez taslağı, araştırma ve yazma süreciniz için bir yol haritası görevi görür. Düşüncelerinizi düzenlemenize, ilerlemenizi takip etmenize ve gerekli tüm noktaları ele aldığınızdan emin olmanıza yardımcı olur. Etkili bir tez taslağı hazırlamak için bazı adımlar şunlardır:

 1. Gereksinimleri anlayın : Taslağa başlamadan önce tezinizin gereksinimlerini anlayın. Buna beklenen uzunluk, yapı ve içerik dahildir.
 2. Ana noktalarınızı belirleyin : Tezinizde ele almak istediğiniz ana noktaları belirleyin. Bunlar tezinizin ana bölümlerini veya bölümlerini oluşturacaktır.
 3. Her ana noktayı parçalayın : Her ana noktayı alt noktalara veya destekleyici argümanlara bölün. Bunlar her bölümün alt bölümlerini oluşturacaktır.
 4. Puanlarınızı mantıksal bir şekilde düzenleyin : Puanlarınızı mantıksal bir sıraya göre düzenleyin. Bu kronolojik, tematik veya argümanlarınızın gücüne dayalı olabilir.
 5. Bir tez cümlesi yazın : Araştırmanızın amacını ve kapsamını açıkça tanımlayan bir tez cümlesi yazın.
 6. Giriş ve sonuç ekleyin : Konunuza ilişkin arka plan bilgisi sağlayan bir giriş ve bulgularınızı ve bunların sonuçlarını özetleyen bir sonuç ekleyin.
 7. Bir literatür taraması ekleyin : Alanınızdaki mevcut araştırmalar hakkındaki bilginizi gösteren bir literatür taraması ekleyin.
 8. Bir metodoloji bölümü ekleyin : Araştırmanızı nasıl yürüteceğinizi açıklayan bir metodoloji bölümü ekleyin.
 9. Bir sonuç ve tartışma bölümü ekleyin : Araştırma bulgularınızı sunan ve yorumlayan bir sonuç ve tartışma bölümü ekleyin.
 10. Taslağınızı gözden geçirin ve hassaslaştırın : Son olarak, araştırmanızda ve yazarken ilerledikçe taslağınızı gözden geçirin ve hassaslaştırın. Bu, taslağınızın süreç boyunca alakalı ve yararlı kalmasını sağlayacaktır.

Tez Konunuzun Özgün ve Benzersiz Olmasını Sağlamak

Alanınıza önemli bir katkı sağlamanız açısından tez konunuzun özgün ve benzersiz olması, çok önemlidir. Tez konunuzun özgünlüğünü ve benzersizliğini sağlamak için bazı stratejiler şunlardır:

 1. Kapsamlı bir literatür taraması yapın : Kapsamlı bir literatür taraması, mevcut araştırmalarda tezinizin doldurabileceği boşlukları belirlemenize yardımcı olacaktır.
 2. Niş bir alan seçin : Alanınızda bir niş alan seçmek, konunuzun benzersiz olma şansını artırabilir.
 3. Farklı alanları veya bakış açılarını birleştirin : Farklı alanları veya bakış açılarını birleştirmek, bir konuya benzersiz bir yaklaşımla sonuçlanabilir.
 4. Mevcut teorilere veya varsayımlara meydan okuyun : Mevcut teorilere veya varsayımlara meydan okumak, orijinal araştırma sorularına ve bulgulara yol açabilir.
 5. Özgün araştırma yapın : Kendi verilerinizi toplamak ve analiz etmek gibi özgün araştırmalar yapmak tezinizin özgünlüğünü sağlayabilir.
 6. Yöneticinize danışın : Yöneticiniz, alanla ilgili bilgisine dayanarak, önerdiğiniz konunun özgünlüğü ve benzersizliği konusunda değerli bilgiler sağlayabilir.
 7. İntihal tespit yazılımı kullanın : İntihal tespit yazılımı kullanmak, çalışmanızın orijinal olduğundan ve yalnızca önceki araştırmaların tekrarı olmadığından emin olmanıza yardımcı olabilir.
 8. Meslektaşlarınızdan ve uzmanlardan geri bildirim alın : Meslektaşlarınızdan ve uzmanlardan geri bildirim almak, konunuzun özgünlüğü ve benzersizliği konusunda farklı bakış açıları sağlayabilir.
 9. Araştırmanızın pratik sonuçlarını göz önünde bulundurun : Eğer araştırmanız gerçek dünyaya uygulanma potansiyeline sahipse, muhtemelen orijinal ve benzersiz olacaktır.
 10. Alanınızdaki son gelişmelerden haberdar olun : Alanınızdaki son gelişmelerden haberdar olmak, yeni ve benzersiz araştırma fırsatlarını belirlemenize yardımcı olabilir.

Tez Öneri Formunun Önemi

Tez öneri formu, önerdiğiniz araştırmayı özetleyen önemli bir belgedir. Birkaç amaca hizmet eder:

 1. Araştırmanız için bir yol haritası sağlar : Teklif formu, araştırmanızı tamamlamak için atmayı planladığınız adımları özetleyerek projeniz için net bir yol haritası sağlar.
 2. Fikirlerinizi netleştirmenize yardımcı olur : Teklif formu yazmak, araştırma fikirlerinizi ve hedeflerinizi netleştirmenize yardımcı olur.
 3. Geri bildirime olanak tanır : Teklif formu, amirinizin ve diğer paydaşların, önerdiğiniz araştırma hakkında geri bildirimde bulunmasına olanak tanır.
 4. Alanı anladığınızı gösterir : Teklif formu, alanınızdaki mevcut araştırmaları anladığınızı ve bunlara katkıda bulunma yeteneğinizi gösterir.
 5. Kaynakları güvence altına almanıza yardımcı olur : Teklif formu, araştırmanız için finansman veya verilere erişim gibi kaynakları güvence altına almak için kullanılabilir.
 6. Bir sözleşme görevi görür : Teklif formu, sizinle amiriniz arasında, ne yapmayı planladığınızı ve sizden ne beklendiğini özetleyen bir sözleşme görevi görür.
 7. Zamanınızı yönetmenize yardımcı olur : Teklif formu, araştırmanız için bir zaman çizelgesi içerir ve zamanınızı etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.
 8. Potansiyel zorlukları tanımlamanıza yardımcı olur : Teklif formu yazmak, araştırmanızdaki potansiyel zorlukları belirlemenize ve bunlarla nasıl başa çıkacağınızı planlamanıza yardımcı olur.
 9. Tezinize temel oluşturur : Teklif formu tezinize temel oluşturarak yazım sürecini kolaylaştırır.
 10. Projeye olan bağlılığınızı gösterir : Bir teklif formu göndermek, projeye olan bağlılığınızı gösterir; bu, destek ve kaynakların güvence altına alınması açısından önemli olabilir.

Tez Öneri Formunuzu İlgi Çekici Hale Getirmek

İlgi çekici bir tez öneri formu, önerdiğiniz araştırma için onay alma şansınızı önemli ölçüde artırabilir. Tez öneri formunuzu ilgi çekici hale getirecek bazı stratejiler şunlardır:

 1. Araştırma sorunuzu açıkça tanımlayın : Açık ve kısa bir araştırma sorusu, odaklanmış ve iyi düşünülmüş bir araştırma planınızın olduğunu gösterir.
 2. Araştırmanızın uygunluğunu gösterin : Araştırmanızın alanınızla ne kadar alakalı olduğunu ve mevcut bilgilere nasıl katkıda bulunacağını gösterin.
 3. Kapsamlı bir literatür taraması sağlayın : Kapsamlı bir literatür taraması, alanınızdaki mevcut araştırmalara aşina olduğunuzu ve araştırmanızın dolduracağı boşlukları tanımlayabildiğinizi gösterir.
 4. Uygulanabilir bir araştırma metodolojisinin ana hatlarını çizin : Uygulanabilir bir araştırma metodolojisi, araştırmanızı yürütmek için gerçekçi bir planınızın olduğunu gösterir.
 5. Ön sonuçları sunun : Halihazırda biraz araştırma yaptıysanız, ön sonuçları sunmak teklifinizi daha ilgi çekici hale getirebilir.
 6. Ayrıntılı bir çalışma planı ve zaman çizelgesi ekleyin : Ayrıntılı bir çalışma planı ve zaman çizelgesi, araştırmanızı tamamlamak için net bir planınızın olduğunu gösterir.
 7. Yetkinliğinizi gösterin : Araştırmayı yürütmek için gerekli beceri ve bilgiye sahip olduğunuzu gösterin.
 8. Olası etik sorunları ele alın : Olası etik sorunları ele almak, araştırmanızın etik sonuçlarını dikkate aldığınızı gösterir.
 9. İlgi çekici bir özet sağlayın : İlgi çekici bir özet okuyucunun dikkatini çekebilir ve daha fazla okuma isteği uyandırabilir.
 10. Teklifinizi düzeltin ve düzenleyin : İyi yazılmış, hatasız bir teklif, ayrıntılara dikkat ettiğinizi ve teklifinizi dikkate aldığınızı gösterir.

Özet Tablosu

BaşlıkAnahtar noktaları
Uygun Tez Konusunun Seçilmesiİlgi alanlarını belirleyin, kapsamlı bir şekilde okuyun, danışmanınıza danışın, kaynakları değerlendirin, kapsamı değerlendirin, alakayı değerlendirin, özgünlüğü göz önünde bulundurun, kariyer hedefleriyle uyumlu hale getirin, bir tez beyanı yazın, onay isteyin.
Tez Öneri Formunda Temel UnsurlarBaşlık, özet, giriş, literatür taraması, araştırma metodolojisi, ön sonuçlar, çalışma planı, kaynakça, danışmanın onayı, imza.
Etkili Bir Tez Taslağı HazırlamakGereksinimleri anlayın, ana noktaları belirleyin, her noktayı parçalara ayırın, noktaları mantıksal olarak düzenleyin, bir tez cümlesi yazın, giriş ve sonucu ekleyin, literatür taramasını ekleyin, metodoloji bölümünü ekleyin, sonuçları ve tartışma bölümünü ekleyin, taslağı gözden geçirin ve iyileştirin.
Tez Konusunun Özgün ve Benzersiz Olmasını SağlamakKapsamlı bir literatür taraması yapın, bir niş alan seçin, farklı alanları veya bakış açılarını birleştirin, mevcut teori veya varsayımlara meydan okuyun, orijinal araştırma yapın, yöneticiye danışın, intihal tespit yazılımı kullanın, geri bildirim alın, pratik sonuçları değerlendirin, en son gelişmelerden haberdar olun.
Tez Öneri Formunun ÖnemiBir yol haritası sağlar, fikirleri netleştirmeye yardımcı olur, geri bildirime izin verir, alanın anlaşılmasını gösterir, kaynakların güvence altına alınmasına yardımcı olur, bir sözleşme görevi görür, zamanın yönetilmesine yardımcı olur, potansiyel zorlukların belirlenmesine yardımcı olur, tez için temel sağlar, projeye bağlılığı gösterir.
Tez Öneri Formunu İlgi çekici Hale GetirmekAraştırma sorusunu tanımlayın, alakayı gösterin, kapsamlı bir literatür taraması sağlayın, uygulanabilir metodolojinin ana hatlarını çizin, ön sonuçları sunun, ayrıntılı çalışma planı ve zaman çizelgesini ekleyin, yeterliliği gösterin, potansiyel etik sorunları ele alın, ilgi çekici özet sağlayın, düzeltmeleri yapın ve teklifi düzenleyin.

SSS

 1. Uygun tez konusunu nasıl seçerim? İlgi alanlarını belirleyin, kapsamlı bir şekilde okuyun, danışmanınıza danışın, kaynakları değerlendirin, kapsamı değerlendirin, alakayı değerlendirin, özgünlüğü göz önünde bulundurun, kariyer hedefleriyle uyumlu hale getirin, bir tez beyanı yazın, onay isteyin.
 2. Tez öneri formunda bulunması gereken temel unsurlar nelerdir? Başlık, özet, giriş, literatür taraması, araştırma metodolojisi, ön sonuçlar, çalışma planı, kaynakça, danışmanın onayı, imza.
 3. Tezim için etkili bir taslak nasıl hazırlarım? Gereksinimleri anlayın, ana noktaları belirleyin, her noktayı parçalara ayırın, noktaları mantıksal olarak düzenleyin, bir tez cümlesi yazın, giriş ve sonucu ekleyin, literatür taramasını ekleyin, metodoloji bölümünü ekleyin, sonuçları ve tartışma bölümünü ekleyin, taslağı gözden geçirin ve iyileştirin.
 4. Tez konumun özgün ve benzersiz olmasını nasıl sağlayabilirim? Kapsamlı bir literatür taraması yapın, bir niş alan seçin, farklı alanları veya bakış açılarını birleştirin, mevcut teori veya varsayımlara meydan okuyun, orijinal araştırma yapın, yöneticiye danışın, intihal tespit yazılımı kullanın, geri bildirim alın, pratik sonuçları değerlendirin, en son gelişmelerden haberdar olun.
 5. Tez öneri formunun önemi nedir? Bir yol haritası sağlar, fikirleri netleştirmeye yardımcı olur, geri bildirime izin verir, alanın anlaşılmasını gösterir, kaynakların güvence altına alınmasına yardımcı olur, bir sözleşme görevi görür, zamanın yönetilmesine yardımcı olur, potansiyel zorlukların belirlenmesine yardımcı olur, tez için temel sağlar, projeye bağlılığı gösterir.
 6. Tez öneri formumu nasıl ilgi çekici hale getirebilirim? Araştırma sorusunu tanımlayın, alakayı gösterin, kapsamlı bir literatür taraması sağlayın, uygulanabilir metodolojinin ana hatlarını çizin, ön sonuçları sunun, ayrıntılı çalışma planı ve zaman çizelgesini ekleyin, yeterliliği gösterin, potansiyel etik sorunları ele alın, ilgi çekici özet sağlayın, düzeltmeleri yapın ve teklifi düzenleyin.

Bilimsel Makale Yazmak: En Sık Karşılaşılan 10 Soruyu Yanıtlıyoruz – Medyaverse Akademik Danışmanlık” adlı blog makalemizi de incelemenizi öneriyoruz.

HEMEN TASARIM E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.