M E D Y A V E R S E A K A D E M I

Bekleyin...

Bilimsel Makale Yazmak: En Sık Karşılaşılan 10 Soruyu Yanıtlıyoruz - Medyaverse Akademik Danışmanlık

    Medyaverse Akademik Danışmanlık
  • Anasayfa
  • Tez Yazımı Bilimsel Makale Yazmak: En Sık Karşılaşılan 10 Soruyu Yanıtlıyoruz
Bilimsel Makale Yazmak

Bilimsel Makale Yazmak: En Sık Karşılaşılan 10 Soruyu Yanıtlıyoruz

Aralık 23, 2023 smod 0 Comments

1. Bilimsel Makaleye Nasıl Başlanır?

Bilimsel bir makaleye başlamak, özellikle bu alanda yeniyseniz, göz korkutucu bir görev olabilir. İlk adım, tutkulu olduğunuz ve okuyucularınızın ilgisini çekeceğine inandığınız bir konu seçmektir. Konunuzu seçtikten sonra araştırmaya başlamanın zamanı geldi. Makalenizi yazmak için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri size sağlayabilecek güvenilir kaynakları arayın.

Daha sonra makaleniz için bir taslak oluşturun. Bu, düşüncelerinizi düzenlemenize ve gerekli tüm noktaları ele aldığınızdan emin olmanıza yardımcı olacaktır. Taslağınız bir giriş, bir gelişme ve bir sonuç içermelidir. Giriş, makalenin konusu ve amacı hakkında kısa bir genel bakış sunmalıdır. Gövde, makalenizin ana noktalarını içermeli ve sonuç, bulgularınızı özetlemeli ve kapanış düşüncesini sunmalıdır.

Makalenizi yazarken açık ve öz bir dil kullandığınızdan emin olun. Okuyucularınızın anlayamayabileceği jargon ve karmaşık terimler kullanmaktan kaçının. Bunun yerine, puanlarınızı açıklamak için basit ve anlaşılır bir dil kullanın.

Kaynaklarınızı belirtmeyi unutmayın. Bu, bilimsel yazımda çok önemlidir çünkü çalışmanıza güvenilirlik kazandırır ve okuyucularınızın sağladığınız bilgileri doğrulamasına olanak tanır. Makaleniz boyunca tutarlı bir alıntı stili kullanın.

Son olarak makalenizi yayınlamadan önce yeniden okuyun. Yazınızdaki dilbilgisi hatalarını, yazım hatalarını ve tutarsızlıkları kontrol edin. Bu, makalenizin gösterişli ve profesyonel olmasını sağlayacaktır.

2. Bilimsel Makale Nasıl Yapılandırılır?

Bilimsel bir makalenin yapılandırılması netlik ve okunabilirlik açısından çok önemlidir. Bilimsel bir makalenin yapısı tipik olarak bir giriş, bir yöntem bölümü, bir sonuç bölümü, bir tartışma bölümü ve bir sonuçtan oluşur.

Giriş, makalenin konusu ve amacı hakkında kısa bir genel bakış sunmalıdır. Ayrıca makalenin ana fikrinin veya iddiasının kısa bir özeti olan bir tez cümlesi de içermelidir.

Yöntemler bölümü araştırmada kullanılan prosedürleri tanımlamalıdır. Buna kullanılan malzemeler, atılan adımlar ve toplanan veriler dahildir. Bu bölüm, diğer araştırmacıların çalışmayı tekrarlamasına olanak tanıyacak kadar ayrıntılı olmalıdır.

Sonuç bölümünde çalışmanın bulguları sunulmalıdır. Buna toplanan veriler ve gerçekleştirilen istatistiksel analizler de dahildir. Bu bölüm, sonuçların yorumlanmasına veya tartışılmasına gerek kalmadan, nesnel ve gerçeklere dayalı olmalıdır.

Tartışma bölümü sonuçları yorumlamalı ve sonuçlarını açıklamalıdır. Bu, sonuçların önceki araştırmalarla karşılaştırılmasını, çalışmanın sınırlamalarının tartışılmasını ve gelecekteki araştırmalar için alanların önerilmesini içerir.

Sonuç, makalenin ana noktalarını özetlemeli ve kapanış düşüncesini sağlamalıdır. Ayrıca makalede sunulan delillerin ışığında tez beyanını yeniden ifade etmelidir.

3. Genel Hedef Kitleye Yönelik Bilimsel Makale Nasıl Yazılır?

Karmaşık bilimsel kavramları, bilimsel geçmişi olmayan insanlar için anlaşılır hale getirmeniz gerektiğinden, genel bir kitleye yönelik bilimsel bir makale yazmak zor olabilir. Bunu başarmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları:

Öncelikle genel kitlenin ilgisini çekebilecek bir konu seçin. Bu yeni bir bilimsel keşif, Scientific’te tartışmalı bir konu veya insanların yaşamlarını doğrudan etkileyen bir konu olabilir.

Daha sonra araştırmanızı yapın. Yazmaya başlamadan önce konuyu iyice anladığınızdan emin olun. Güvenilir kaynaklar kullanın ve makalenizde bunlardan alıntı yapın.

Makalenizi yazarken açık ve basit bir dil kullanın. Mümkün olduğunca jargondan ve teknik terimlerden kaçının. Teknik bir terim kullanmanız gerekiyorsa bunu basit terimlerle açıkladığınızdan emin olun.

Karmaşık kavramları açıklamak için örnekler ve analojiler kullanın. Bu, makalenizi daha ilgi çekici ve anlaşılması daha kolay hale getirebilir.

Görüşlerinizi açıklamak için diyagramlar, grafikler ve fotoğraflar gibi görseller ekleyin. Görseller karmaşık kavramları açıklamak için güçlü bir araç olabilir.

Son olarak okuyucularınızın ilgisini çekin. Sorular sorun, düşünmeye teşvik edin, düşünce ve görüşlerini paylaşmaya davet edin.

4. Hakemli Bir Dergide Bilimsel Makale Nasıl Yazılır?

Hakemli bir dergi için Bilimsel makale yazmak, dikkatli planlama ve uygulama gerektiren titiz bir süreçtir. Bu süreçte size yol gösterecek bazı adımlar şunlardır:

Öncelikle özgün, anlamlı ve alanla alakalı bir araştırma konusu seçin. Bu konuyla ilgili araştırmaların mevcut durumunu anlamak için literatür taraması yapın.

Daha sonra çalışmanızı tasarlayın ve yürütün. Etik kurallara uyduğunuzdan ve sıkı bilimsel yöntemler kullandığınızdan emin olun.

toplayıp analiz ettikten sonra makalenizi yazmaya başlayın. Hakemli bir dergi için Bilimsel bir makalenin yapısı tipik olarak bir özet, bir giriş, bir yöntem bölümü, bir sonuç bölümü, bir tartışma bölümü ve bir sonuç içerir.

Bilimsel Makale Yazmak

Özet, makalenin tamamının kısa bir özetini içermelidir. Araştırmanın amacını, kullanılan yöntemleri, ana bulguları ve sonuçları içermelidir.

Giriş, konuyla ilgili arka plan bilgisi sağlamalı ve çalışmanın amacını belirtmelidir. Yöntemler bölümünde çalışmada kullanılan prosedürler ayrıntılı olarak anlatılmalıdır.

Sonuçlar bölümü çalışmanın bulgularını objektif ve olgulara dayalı olarak sunmalıdır. Tartışma bölümü sonuçları yorumlamalı, önceki araştırmalarla karşılaştırmalı, bulguların sonuçlarını tartışmalı ve gelecekteki araştırmalar için alanlar önermelidir.

Sonuç bölümü makalenin ana noktalarını özetlemeli ve sunulan kanıtların ışığında çalışmanın amacını yeniden belirtmelidir.

Son olarak makalenizi alanınızda makaleler yayınlayan hakemli bir dergiye gönderin. Hakem değerlendirmesi sürecinden gelen geri bildirimlere dayanarak makalenizi gözden geçirmeye hazır olun.

5. Bilimsel Haber Makalesi Nasıl Yazılır?

Bilimsel bir haber makalesi yazmak, en son bilimsel keşifleri genel bir izleyici kitlesine aktarmanın harika bir yoludur. Bu süreçte size yol gösterecek bazı adımlar şunlardır:

İlk olarak, genel izleyici kitlesinin ilgisini çekmesi muhtemel yeni bir bilimsel keşif veya gelişmeyi seçin. İyi anladığınız ve basit terimlerle anlatabileceğiniz bir konu seçtiğinizden emin olun.

Daha sonra araştırmanızı yapın. Varsa orijinal araştırma makalesini okuyun ve konuyu iyice anlamak için diğer güvenilir kaynaklara başvurun.

Makalenizi yazarken okuyucunun dikkatini çekecek akılda kalıcı bir başlıkla başlayın. İlk paragraf hikayeye ve önemine kısa bir genel bakış sağlamalıdır.

Makalenin gövdesi, keşif veya gelişme hakkında daha fazla ayrıntı sağlamalıdır. Bu, kullanılan yöntemleri, elde edilen sonuçları ve bulguların sonuçlarını içerir.

Bilimsel kavramları açıklamak için açık ve basit bir dil kullanın. Mümkün olduğunca jargondan ve teknik terimlerden kaçının. Teknik bir terim kullanmanız gerekiyorsa bunu basit terimlerle açıkladığınızdan emin olun.

Hikayenize güvenilirlik kazandırmak için bilim adamlarından ve diğer uzmanlardan alıntılar kullanın. Alıntıları doğru şekilde ilişkilendirdiğinizden emin olun.

Görüşlerinizi açıklamak için fotoğraf, diyagram ve grafik gibi görseller ekleyin. Görseller makalenizi daha ilgi çekici ve anlaşılır hale getirebilir.

Son olarak, makalenizi ana noktaları özetleyen ve kapanış düşüncesini sağlayan bir sonuçla bitirin. Bu, keşfin veya gelişmenin önemine dair bir yorum, bir uzmandan alıntı veya okuyucuyu düşünmeye davet eden bir soru olabilir.

6. Bilimsel İnceleme Makalesi Nasıl Yazılır?

Bilimsel inceleme makalesi, bir konu hakkındaki mevcut anlayış durumunu özetleyen bir makale türüdür. Kapsamlı bir literatür taraması içerir ve sıklıkla gelecekteki araştırmalar için alanları tanımlar. Bilimsel inceleme makalesi yazma sürecinde size yol gösterecek bazı adımlar:

Öncelikle alanınızla ilgili ve önemli olan bir konu seçin. İlgilendiğiniz ve aşina olduğunuz bir konu olduğundan emin olun.

Daha sonra kapsamlı bir literatür taraması yapın. Bu, ilgili araştırma makalelerini, kitapları ve diğer kaynakları aramayı ve okumayı içerir. Güvenilir kaynaklar kullandığınızdan ve alıntı amacıyla bunları takip ettiğinizden emin olun.

Kaynaklarınızı topladıktan sonra onları analiz etmeye başlayın . Ana bulguları, kullanılan yöntemleri ve çıkarılan sonuçları tanımlayın. Araştırmadaki kalıpları, eğilimleri ve boşlukları arayın.

Analizinize dayanarak inceleme makaleniz için bir taslak oluşturun. Bir inceleme makalesinin yapısı tipik olarak bir giriş, bir gelişme ve bir sonuçtan oluşur.

Giriş, konuyla ilgili arka plan bilgisi sağlamalı ve incelemenin amacını belirtmelidir. Organ, literatürdeki ana bulguları temalara veya alt konulara göre organize ederek tartışmalıdır. Sonuç, ana noktaları özetlemeli ve gelecekteki araştırmalar için alanlar önermelidir.

Makalenizi yazarken açık ve öz bir dil kullanın. Mümkün olduğunca jargondan ve teknik terimlerden kaçının. Teknik bir terim kullanmanız gerekiyorsa bunu basit terimlerle açıkladığınızdan emin olun.

Kaynaklarınızı belirtmeyi unutmayın. Bu, orijinal araştırmacılara itibar sağladığı ve okuyucularınızın sağladığınız bilgileri doğrulamasına olanak tanıdığı için bir inceleme makalesinde çok önemlidir.

Son olarak, makalenizi göndermeden önce yeniden okuyun. Yazınızdaki dilbilgisi hatalarını, yazım hatalarını ve tutarsızlıkları kontrol edin. Bu, makalenizin gösterişli ve profesyonel olmasını sağlayacaktır.

7. Bilimsel Özellikli Makale Nasıl Yazılır?

Bilimsel özellikli makale, bilimsel bir konuyu derinlemesine araştıran bir makale türüdür. Genellikle bilim insanlarıyla röportajlar, bilimsel süreçlerin ayrıntılı açıklamaları ve okuyucunun ilgisini çeken bir anlatı yapısı içerir. Bilimsel özellikli bir makale yazma sürecinde size yol gösterecek bazı adımlar şunlardır:

Öncelikle ilgi çekici, anlamlı ve hedef kitlenizle alakalı bir konu seçin. Bu yeni bir bilimsel keşif, Scientific’te tartışmalı bir konu veya önemli bir bilim insanının profili olabilir.

Daha sonra araştırmanızı yapın. Konuyu iyice anlamak için ilgili araştırma makalelerini, kitapları ve diğer kaynakları okuyun. İlk elden bilgi edinmek için bilim insanları ve diğer uzmanlarla röportajlar yapın.

Bilgilerinizi topladıktan sonra makalenizi planlamaya başlayın. Giriş, gelişme ve sonuç içeren bir taslak oluşturun. Giriş okuyucunun dikkatini çekmeli ve konuya kısa bir genel bakış sunmalıdır. Metin, okuyucunun ilgisini çeken bir anlatı yapısı kullanarak konuyu derinlemesine araştırmalıdır. Sonuç bölümü bir kapanış düşüncesi sağlamalı ve okuyucuyu düşünmeye davet etmelidir.

Makalenizi yazarken açık ve ilgi çekici bir dil kullanın. Makalenizi daha ilgi çekici hale getirmek için ortam, karakterler ve olay örgüsü gibi hikaye anlatma tekniklerini kullanın. Hikayenize güvenilirlik ve insani ilgi eklemek için röportajlarınızdan alıntılar kullanın.

Görüşlerinizi açıklamak için fotoğraf, diyagram ve grafik gibi görseller ekleyin. Görseller makalenizi daha ilgi çekici ve anlaşılır hale getirebilir.

Son olarak, makalenizi göndermeden önce yeniden okuyun. Yazınızdaki dilbilgisi hatalarını, yazım hatalarını ve tutarsızlıkları kontrol edin. Bu, makalenizin gösterişli ve profesyonel olmasını sağlayacaktır.

8. Bilimsel Görüş Makalesi Nasıl Yazılır?

Bilimsel görüş makalesi, yazarın bilimsel bir konu hakkındaki kişisel görüşlerini sunan bir makale türüdür. Genellikle yazarın bakış açısını destekleyen argümanlar, kanıtlar ve karşı argümanlar içerir. Bilimsel görüş makalesi yazma sürecinde size yol gösterecek bazı adımlar şunlardır:

Öncelikle tutkulu olduğunuz ve okuyucularınızın ilgisini çekeceğine inandığınız bir konu seçin. Bu Scientific’te tartışmalı bir konu, yeni bir bilimsel keşif veya Scientific ile ilgili bir politika olabilir.

Daha sonra konu hakkında fikrinizi oluşturun. Bu, konu hakkındaki bilginize, deneyiminize ve araştırmanıza dayanmalıdır. Fikrinizin bilinçli, mantıklı ve savunulabilir olduğundan emin olun.

Fikrinizi oluşturduktan sonra makalenizi planlamaya başlayın. Giriş, gelişme ve sonuç içeren bir taslak oluşturun. Giriş, fikrinizi belirtmeli ve konuya kısa bir genel bakış sunmalıdır. Organ argümanlarınızı, kanıtlarınızı ve karşı argümanlarınızı sunmalıdır. Sonuç, fikrinizi yeniden belirtmeli ve kapanış düşüncesini sunmalıdır.

Makalenizi yazarken açık ve ikna edici bir dil kullanın. Argümanlarınızı desteklemek için gerçekleri, istatistikleri ve örnekleri kullanın. Karşıt görüşlere değinin ve onlara neden katılmadığınızı açıklayın.

Kaynaklarınızı belirtmeyi unutmayın. Bu, bir görüş makalesinde çok önemlidir çünkü argümanlarınıza güvenilirlik kazandırır ve okuyucularınızın sağladığınız bilgileri doğrulamasına olanak tanır.

Son olarak, makalenizi göndermeden önce yeniden okuyun. Yazınızdaki dilbilgisi hatalarını, yazım hatalarını ve tutarsızlıkları kontrol edin. Bu, makalenizin gösterişli ve profesyonel olmasını sağlayacaktır.

9. Bilimsel Araştırma Makalesi Nasıl Yazılır?

Bilimsel araştırma makalesi, bilimsel bir çalışmanın sonuçlarını sunan bir makale türüdür. Genellikle araştırma yöntemlerinin, toplanan verilerin, gerçekleştirilen analizlerin ve çıkarılan sonuçların ayrıntılı bir açıklamasını içerir. Bilimsel bir araştırma makalesi yazma sürecinde size yol gösterecek bazı adımlar şunlardır:

Öncelikle araştırmanızı yapın. Bu, bir çalışmanın tasarlanmasını, verilerin toplanmasını ve analiz edilmesini ve sonuçların çıkarılmasını içerir. Etik kurallara uyduğunuzdan ve sıkı bilimsel yöntemler kullandığınızdan emin olun.

Ardından makalenizi planlamaya başlayın. Giriş, yöntemler bölümü, sonuçlar bölümü, tartışma bölümü ve sonuç içeren bir taslak oluşturun. Giriş, konuyla ilgili arka plan bilgisi sağlamalı ve çalışmanın amacını belirtmelidir. Yöntemler bölümünde çalışmada kullanılan prosedürler ayrıntılı olarak anlatılmalıdır. Sonuçlar bölümü çalışmanın bulgularını objektif ve olgulara dayalı olarak sunmalıdır. Tartışma bölümü sonuçları yorumlamalı, önceki araştırmalarla karşılaştırmalı, bulguların sonuçlarını tartışmalı ve gelecekteki araştırmalar için alanlar önermelidir. Sonuç bölümü makalenin ana noktalarını özetlemeli ve sunulan kanıtların ışığında çalışmanın amacını yeniden belirtmelidir.

Makalenizi yazarken açık ve net bir dil kullanın. Mümkün olduğunca jargondan ve teknik terimlerden kaçının. Teknik bir terim kullanmanız gerekiyorsa bunu basit terimlerle açıkladığınızdan emin olun.

Kaynaklarınızı belirtmeyi unutmayın. Bu, bir araştırma makalesinde çok önemlidir, çünkü orijinal araştırmacılara itibar eder ve okuyucularınızın sağladığınız bilgileri doğrulamasına olanak tanır.

Son olarak, makalenizi göndermeden önce yeniden okuyun. Yazınızdaki dilbilgisi hatalarını, yazım hatalarını ve tutarsızlıkları kontrol edin. Bu, makalenizin gösterişli ve profesyonel olmasını sağlayacaktır.

10. Bilimsel Blog Makalesi Nasıl Yazılır?

Bilimsel blog makalesi, bir blogda yayınlanan bir makale türüdür ve genellikle diğer Bilimsel makale türlerine göre daha resmi olmayan ve kişiseldir. Bilimsel bir blog makalesi yazma sürecinde size yol gösterecek bazı adımlar şunlardır:

Öncelikle tutkulu olduğunuz ve okuyucularınızın ilgisini çekeceğine inandığınız bir konu seçin. Bu yeni bir bilimsel keşif, Scientific’te tartışmalı bir konu veya Scientific ile ilgili kişisel bir deneyim olabilir.

Daha sonra araştırmanızı yapın. Konuyu iyice anlamak için ilgili araştırma makalelerini, kitapları ve diğer kaynakları okuyun. Güvenilir kaynaklar kullanın ve makalenizde bunlardan alıntı yapın.

Bilgilerinizi topladıktan sonra makalenizi planlamaya başlayın. Giriş, gelişme ve sonuç içeren bir taslak oluşturun. Giriş okuyucunun dikkatini çekmeli ve konuya kısa bir genel bakış sunmalıdır. Gövde, okuyucunun ilgisini çekecek bir konuşma tonu kullanarak konuyu derinlemesine araştırmalıdır. Sonuç bölümü bir kapanış düşüncesi sunmalı ve okuyucuyu yorum yapmaya veya düşüncelerini paylaşmaya davet etmelidir.

Makalenizi yazarken açık ve ilgi çekici bir dil kullanın. Makalenizi daha ilgi çekici hale getirmek için anekdotlar, mizah ve kişisel düşünceler gibi hikaye anlatma tekniklerini kullanın . Görüşlerinizi açıklamak için fotoğraf, diyagram ve grafik gibi görseller kullanın.

Son olarak okuyucularınızın ilgisini çekin. Sorular sorun, onları yorum yapmaya teşvik edin ve yorumlarına yanıt verin. Bu bir topluluk duygusu yaratacak ve blogunuzu daha etkileşimli ve ilgi çekici hale getirecektir.

Makale TürüAnahtar noktaları
Bilimsel makaleBir konu seçin, araştırın, taslak oluşturun, anlaşılır bir dille yazın, kaynaklardan alıntı yapın, düzeltmeler yapın
Bilimsel Haber MakalesiYeni bir keşif seçin, araştırın, akılda kalıcı başlık kullanın, basit bir dille açıklayın, alıntılar kullanın, görseller ekleyin
Bilimsel İnceleme MakalesiBir konu seçin, literatür taraması yapın, kaynakları analiz edin , bir taslak oluşturun, anlaşılır bir dille yazın, kaynaklardan alıntı yapın, düzeltmeleri yapın
Bilimsel Özellikli Makaleİlginç bir konu seçin, araştırın, röportajlar yapın, anlatı yapısı oluşturun, hikaye anlatma tekniklerini kullanın, görseller ekleyin, düzeltmeler yapın
Bilimsel Görüş MakalesiBir konu seçin, bir görüş oluşturun, bir taslak oluşturun, ikna edici bir dil kullanın, kaynaklardan alıntı yapın, düzeltmeleri yapın
Bilimsel Araştırma MakalesiAraştırma yapın, bir taslak oluşturun, anlaşılır bir dille yazın, kaynaklardan alıntı yapın, düzeltmeler yapın
Bilimsel Blog MakalesiBir konu seçin, araştırın, taslak oluşturun, ilgi çekici bir dil kullanın, hikaye anlatma tekniklerini kullanın, görseller ekleyin, okuyucuların ilgisini çekin

SSS

1. Bilimsel bir makaleye nasıl başlanır?

Bir konu seçin, araştırın, bir taslak oluşturun, anlaşılır bir dille yazın, kaynaklardan alıntı yapın, düzeltmeleri yapın.

2. Bilimsel haber makalesi nasıl yazılır?

Yeni bir keşif seçin, araştırın, akılda kalıcı bir başlık kullanın, basit bir dille açıklayın, alıntılar kullanın, görsellere yer verin.

3. Bilimsel inceleme makalesi nasıl yazılır?

Bir konu seçin, literatür taraması yapın, kaynakları analiz edin , bir taslak oluşturun, anlaşılır bir dille yazın, kaynaklardan alıntı yapın, düzeltmeleri yapın.

4. Bilimsel özellikli makale nasıl yazılır?

İlginç bir konu seçin, araştırın, röportajlar yapın, bir anlatı yapısı oluşturun, hikaye anlatma tekniklerini kullanın, görseller ekleyin, düzeltmeler yapın.

5. Bilimsel görüş makalesi nasıl yazılır?

Bir konu seçin, bir görüş oluşturun, bir taslak oluşturun, ikna edici bir dil kullanın, kaynaklardan alıntı yapın, düzeltmeleri yapın.

6. Bilimsel araştırma makalesi nasıl yazılır?

Araştırma yapın, bir taslak oluşturun, anlaşılır bir dille yazın, kaynaklardan alıntı yapın, düzeltmeler yapın.

7. Bilimsel blog makalesi nasıl yazılır?

Bir konu seçin, araştırın, bir taslak oluşturun, ilgi çekici bir dil kullanın, hikaye anlatma tekniklerini kullanın, görseller ekleyin, okuyucuların ilgisini çekin.

HEMEN TASARIM E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.